Karin Persson

Ayurveda, Energimedicin, Mediyoga,
Psykosyntes

Du är välkommen att höra av dig om du vill veta mer om hur jag arbetar samt om de olika  terapi- och behandlingsformerna.

mailadress: kpersson268@gmail.com
telefon 0707-73 66 51

Jag arbetar med olika terapeutiska inriktningar, ayurveda – energimedicin – psykosyntes – yoga, som alla syftar till att vi ska hitta vår inneboende kreativitet och styrka så vi kan följa våra drömmar, vår högsta längtan och leva ett liv med mening, kärlek och glädje. Min roll är att stödja dig i din förståelse vem du är och vilka behov du har så du kan omsätta dina insikter i praktiskt och konkret handlande.

Ayurveda är sanskrit och betyder ”kunskap om livet”. Det är ett mångtusenårigt indiskt hälsosystem som syftar till att återskapa och bevara hälsa och välbefinnande hos den enskilde individen.          Centralt i ayurveda är begreppen vata-pitta-kapha och de kännetecknas var och en av sina specifika särdrag och kvalitéer. Varje individ består i olika grad av dessa doshor som formar vår personlighet på ett mentalt, känslomässigt och fysiskt sätt. Även de obalanser och krämpor vi drabbas av är i hög grad förbundna med vår personlighetstyp. Detta betraktelsesätt ger ett holistiskt och annorlunda perspektiv på oss själva och våra styrkor och begränsningar.

Aurvedisk konsultation Din kroppstyp och dina eventuella obalanser fastställs. Du får enkla, individuellt anpassade egenvårdsråd baserade på din personlighetstyp och livssituation. Konsultationen tar ca 1½ timma.

Abhyanga är en välgörande varm oljemassage som inkluderar ansikte, händer och fötter. Den lösgör slaggämnen i kroppen, mjukgör huden och förbättrar funktionen i leder och muskler, verkar djupt avslappnande och balanserande. Behandlingen tar ca 1½ timma.

Workshops/föreläsningar – under några timmar en kväll eller helgdag ges en inblick i den ayurvediska traditionen där du får en djupare förståelse för vad den kan göra för dig.

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för olika läkande tekniker, bl.a från den shamanska traditionen. Under en session arbetar vi med de problem och blockeringar som du upplever i ditt liv och som hindrar dig att leva fullt ut, det kan vara tex oro, ängslan, relationsproblem eller gamla begränsande tanke-och känslomönster. Varje session är högst individuell men gemensamt är att den inre världen med sina metaforer och symboler är i fokus och bidrar till läkning och gör att du får kontakt med den djupa visdom du har inom dig. En session tar ca 120 min.

Psykosyntes är en holistisk psykologimetod som ser människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i nära samspel med varandra. Centrala frågor i psykosyntesen är Vem är jag och vad vill jag med mitt liv? Vad är min potential och vilka begränsningar har jag som hindrar mig att leva mitt liv fullt ut? Genom att bli medveten om vår innersta vilja och våra olika delpersonligheter och hur de samverkar med varandra ges vi möjlighet till nya insikter så vi kan styra vårt liv i den riktning som ger glädje och mening. Förutom samtalet erbjuder psykosyntesen många olika verktyg som tex visualiserings -och meditationsövningar, drömarbete, fri teckning, samt olika gestalttekniker.

Yoga – mediyoga är en yogaform som är alltmer använd i allt högre utsträckning av bl.a den svenska sjukvården. Studier har visat mätbara effekter på rygg-och hjärtproblem, högt blodtryck, sömnproblem, oro, stress, migrän och utbrändhet. Mediyoga är enkel att utföra och har yogaövningar och andningstekniker som tillsammans skapar en djup och energimässig balans på alla plan.