Nette Strunge

Legitimerad Fysioterapeut
Kroppsorienterad traumaterapeut

Läs mer på www.strunge.se

mailadress: nette@strunge.se
telefon 0708-13 82 31
hemsida www.strunge.se

Mitt företag heter Sans & Rörelse och jag arbetar med kroppsterapi enskilt och i grupp. Jag är utbildad kroppsorienterad traumaterapeut och leg. fysioterapeut med inriktning på psykisk hälsa och återhämtning efter ångest, stress och trauma.

Man kan söka sig till mig som privatperson för sessioner och jag har även de senaste 3 åren gett traumainriktad kroppsterapi för kvinnor från kvinnorjourer i Göteborg.

Sans och Rörelse erbjuder även företag och organisationer olika typer av utbildningar inom områdena stress, stresshantering och trauma. Utbildningarna kan vara utformade som föreläsningar, workshops med praktiska inslag eller som handledning för personalgrupper som önskar integrera kroppen i deras arbete med klienter. Antingen för egen del som terapeut/handläggare eller för att använda direkt i klientarbetet.

I terapin erbjuder jag en bred palett av kroppsliga övningar i kombination med samtal. Tillsammans kan vi utforska vad du och din kropp behöver för att nå målet att komma i balans igen och att kunna hantera din vardag bättre. I din takt och med den dosering som är rätt för dig.

Vi kan till exempel arbeta med färdigheter som syftar till att du ska känna dig tryggare och mer närvarande i kroppen och med färdigheter i att sätta ändamålsenliga gränser gentemot andra.

Du är välkommen på ett första besök där vi kartlägger din situation och du får en inblick i hur jag kan hjälpa dig.